Skotträdslor

Skotträdsla är ett mycket diskuterat ämne och vi kan slå fast att detta problem ligger i aveln. Mer av hälften av alla raser som använts i avel är inte testade på skott, det gäller  speciellt små hundraser där det förekommer väldigt mycket skotträdsla.Det är konstaterat en hög ärftlighet på skotträdsla och man förvånar sig i…

Läs mer

Rädslor

Rädsla är det största problemet som vi har i vår avel och det är hög nedärvning procent. Vi delar gärna upp rädslan i två delar Social och Miljö rädsla men i grunden så är det samma sak. Varför vi ser olika rädslor beror på minnesbilder Uppfödare som medvetet avlar på rädslor borde anmälas för djurplågeri.Rädslan…

Läs mer

Vad har nerver för betydelse för min hund

Nervkonstitutionen- begreppet nerver handlar om  RÄTT HANDLING – INTENSITET-  MÄNGD och man delar upp nerverna i fyra grupper.   Koncentrationsförmåga – vidmakthålla och genomföra en handling. Förmåga att undersöka och ta kontakt när en retning upphör. Förmåga att koppla av efter en upplevelse och kunna lösa nya situationer. Vi ser på hundens handlingsförmåga, detta är en egenskap som…

Läs mer