Innan du köper valp eller vuxen hund finns några grundläggande förutsättningar som du behöver kunna uppfylla. Att skaffa hund innebär mycket glädje men också mycket ansvar.

Vi har här samlat ihop information som du behöver för att göra ett bra beslut när det gäller vad du ska tänka på när det gäller själva rasen Schäfer, vilken uppfödare du väljer, och allt det som följer med att ha en schäferhund idag. 

Mycket information finns hos SKK och SBK och då länkar vi till de sidorna men här kan du få en överblick över det du behöver tänka på.

Är du intresserad av att köpa Schäferhund?

Här finner du som intressent av att köpa en Schäfer, några tips på hur du kan gå tillväga för att finna en vän för livet! Tag dig gärna tid till att gå in på länkarna nedan för att få ytterligare tips och vägledning!

Vilken typ av Schäfer önskar du?

Dokumentation av meriter är ett sätt att fastställa och säkerställa hundens egenskaper. 

På  SKK avelsdata finner du avelshundens dokumentation. Letar du en hund du vill tävla bruks med så borde det finnas bruksmeriter under fliken ”Tävling” på avelsdjuren. 

Söker du en hund för utställning så borde du finna exteriörbedömning i avelsdat. När det gäller utställningsmeriter på våra Specialutställningar så finns meriterna dokumenterade på Schäferhundklubbens kansli. Så även när det gäller en bra mentalitet då finner du MH/MT resultat i SKK avelsdata.
Vill du ha din hund för sällskap så har meriter ingen betydelse. Men bara för att du vill ha din schäferhund till sällskap betyder inte det att du får en soffliggare. Dessa hundar har ändå ett stort behov av att få vara aktiva. Detta är det som kan vägleda dig till att hitta din rätta valp!

Hälsa

Titta på statistiken i SKK Avelsdata över Hd, höftledsdysplasi och Ed, armbågsledsdysplasi. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är röntgade eller så nära 100% som det går för att få en sanningsenlig bild över hälsan. För att få en helhetsbild av hälsostatusen på Hd inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare dessutom röntgar sina hundar. När det gäller belastning av Hd inom kenneln önskar man så låg % sats som möjligt. (Se statistik Hd) samma gäller Ed.

Avelsdjuren skall vara röntgade och fria för att valparna ska kunna registreras i SKK.

Mentalitet

Titta på kennelstatistiken över Mentalbeskrivna avkommor, MH. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är mentalbeskrivna, gäller ej hundar under 12 månader, eller så nära 100% som det går. För att få en helhetsbild av den mentala statusen inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare gör ett MH på sina hundar. 

I vår statistik MH och MT så kan man avläsa vilka kennlar som har flest MH beskrivna avkommor. Det ger uppfödaren en god inblick i vilken typ av hund mentalt de föder upp. Avelsdjuren skall ha genomgått ett MH för att valparna ska få registreras i SKK.

På SKK avelsdata kan man i diagram avläsa kennelprofil, hur de mentala egenskaperna nedärvts från avelsdjuren om de har tidigare beskrivna avkommor. 

Hitta din valp

När du hittat en planerad kull så går du in på SKK avelsdata och söker på avelsdjurens registreringsnummer. Titta då på syskon till föräldradjuren efter anmärkningar på hälsa och mental profil samt om det finns tidigare avkommor.
Titta på hälsostatistiken. Här ska du helst inte finna några stopp skyltar. Hittar du valpkull som uppfyller dina kriterier som brukshund, tjänstehund, utställningshund eller allroundhund eller sällskapshund så är det dags att kontakta uppfödaren.

Valparna i den kullen kan vara bokade, ge inte upp utan ställ dig i kö för nästa kull i kenneln.

Kontakt med uppfödare

Köp inte en valp spontant. Du skall förhoppningsvis binda dig för ca 10 år.
Hade du valt en bil hade du spontant gjort en bakgrundscheck?
Kontakta din blivande uppfödare och skapa en relation. Ni ska förmodligen samarbeta för en lång tid framöver. Uppfödaren ska finnas där för er som ni för dem!

Träffa gärna avelsdjuren, se dem i träning eller om det går hälsa på dem till den valp du bestämt dig för. Gör ett besök på kenneln, är det välskött och rent hos hundarna, är hundarna välskötta, ingen hund ska vara skygg mm.

Givetvis ska du endast köpa en valp som är registrerad i SKK först då vet du att avelsdjuren uppfyller lägsta kravet för avel som att vara Hd/Ed fri och genomgått ett MH med känd mental status

Att sedan bli medlem i din rasklubb är ju självklart och du är välkommen att ansluta dig till någon av våra lokalklubbar!

Läs gärna igenom länkarna nedan på hur du kan göra just ditt valpköp till ditt livs bästa val!

Lycka till med din blivande valp!

Sk Romelanda

Juridiska frågor och svar

På Svenska Kennelklubbens sida hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.
Om det är det är fel på hunden, om köp och avtal, fodervärdar, m.m.

Klicka här