Ljusare tider nu för vår klubb.

Hej alla medlemmar ser att ni funderar på vad som händer i centrala schäferklubben och tyvärr diskuteras det livligt på Facebook.

Jag tänkte skriva några rader om det jag känner till så kanske det kan sluta spekuleras.

Det har det varit avhopp i centrala styrelsen där det handlat om samarbetssvårigheter, vilket inte är så ovanligt i hundklubbar runt om i landet, det är nog inte bara  i schäferklubben detta sker.

Men nu händer det mycket positivt i klubben , vi har fått en utbildnings kommitté med en massa duktiga hundmänniskor och äntligen satsas det på  utbildning.
Man har också fått en duktig tjej som skall starta upp Svenskbrukset i klubben samt även utbildning.  Hon behöver få med sig mer duktiga folk så om det är någon som känner sig  vara redo att hjälpa till hör av er till utbildnings kommittén  

På mentalsidan händer det också en hel del saker håller just nu på med att kartlägga alla MT-MH domare som är medlemmars i Schäferklubben för att certifiera alla i klubben.

Vi planlägger att utbilda figuranter på mentalsidan över hela landet även ett antal MH beskrivare kommer att utbildas under nästa år.
Vi på mentalsidan arbetar mycket hårt för att utveckla mentalsidan och att få uppfödare att bli mycket bättre på att satsa på mentaltester.
Vi kommer att lansera våran MT 2017 och även få in en typ av exteriör beskrivning i samband med MH. 

Min absoluta önskan är att vi får igång vårt svensk bruks SM och Nordic style igen samt att flera klubbar runt om i landet satsar på bruksgrenarna.

 Vi på Romelanda kommer att göra allt för att utveckla brukssporten!

 
Jag personligt tror att det kommer ljusare tider nu för vår klubb.

 Det enda som är olyckligt i det hela är den bristande informationen från styrelsen vilket skapar en massa onödiga rykten, låt oss bara nu få jobba i lugn och ro ett tag så kommer det att hända en massa positiva saker!

Reino

En liten sommarhälsning

Sommaren  är här och läget är mycket bättre med Corona pandemin,  man börjar äntligen kunna öppna upp verksamheten på våra klubbar.

Vi kan glädja er med att Romelanda har börjat att planlägga några tävlingar under hösten, vi återkommer snart med mer info om detta

Verksamheten på mentalbanan har varit igång hela året och många MH och MT har genomförts på ett alldeles utmärkt sätt.
Jag vill framföra klubbens tack till alla er som har ställt upp som funktionärer och gjort  detta möjligt. 

Det tråkiga är historien med Västra Distriktet, är att stugan och planen inte går att rädda.
Jag hoppas att ni som ställde till detta skäms idag, ni tog över ett distrikt som varit ett av de starkaste i hela landet och alltid haft en god ekonomi. Kunskap att bedriva verksamheten saknades i den styrelsen som kupade bort en mycket kompetent styrelse med många aktiva duktiga medlemmar.
Ni förändrade det stabila läget snabbt, allt som var uppbyggt under många år kommer att försvinna och man kan ställa frågan till er som gjorde kuppen på årsmötet, vad var nyttan med detta och vad har ni uppnått?

Vi ser nu framåt till vårt stora Schäfer SM i special sök, där det glädjande är många anmälda. Totalt anmälda hundar är 56 varav  25 är schäfer 

Vi kan också glädja os åt en bra medlemsantal och  god ekonomi i Romelanda

Jag vill önska alla medlemmar en god sommar och att ni har det bra med era fyrfota vänner ,var rädda om er så kommer vi snart att träffas i olika sammanhang 
Reino.

Årsmöte Sk Romelanda  20210214

Undertecknad vill börja med att tacka medlemmarna för fortsatt förtroende som  ordförande och jag skall göra mitt allra bästa för klubben. 

Jag vill också tacka den styrelse som under året har jobbat för klubben samt att jag ser med tillförsikt att arbeta med den valda styrelsen för år 2021.

Vi får hoppas att detta år blir bättre för aktiviteter och att vi kan genomföra arrangemangen som vi planerat under sista halvåret. 

Vi kommer att försöka genomföra utbildningar för instruktörer, satsa på mentalsidan för beskrivare, MT domare och figuranter och även utbildning på special sök. 

Det som vi nu skall koncentrera oss på är SSM svensk bruks och här vill jag uppmana alla våra medlemmar att ställa upp då denna tävling är väldigt viktig för schäferklubben och schäferhunden.
Vi behöver många som ställer upp!

Det är också viktigt att vi kan öka vårt medlemsantal i SK Romelanda, desto fler vi blir desto större uppdrag kan vi utföra. 

Min önskan är att alla som arbetar i schäferklubben gör detta för vår älskade schäferhund och bruksarbetet.

Vi kan konstatera att vår ekonomi är väldigt bra och det ser lovande ut för framtiden men jag uppmanar alla medlemmar att hjälpa till med arbetet att skaffa sponsorer då detta är väldigt viktigt för vår fortsatta verksamhet. 

Vi i styrelsen efterlyser också personer som vill hjälpa till i olika sektorer att höra av sig till styrelsen ju fler vi är desto bättre.

VAR RÄDDA OM ER !

Reino

Glädjande Nyheter

Vi kan med glädje se att ekonomin i föreningen är mycket god, förra årets resultat är cirka sextiotusen i vinst, detta är mycket glädjande.
Det goda resultatet i vår klubb är positivt för alla våra medlemmar då vi inte behöver höja medlems avgift i år utan håller kvar den på 100:-

Med god ekonomi och en stabil klubb kanske det dyker upp en överraskning framöver.

Vi har planerat en specialsök tävling i sommar som blir ett inofficiellt Schäfermästerskap och vi hoppas på många med schäfer anmäler sig.

Kan också meddela att vår huvudsponsor Göteborgs Djurklinik även i år sponsrar oss. Gynna gärna denna klinik som är väldigt bra

Våra MH-MT kommer vi naturligtvis att genomföra enligt gällande Covid19 regler.
Tyvärr kommer vi att ställa in våra spårtävlingar i april men hoppas på SSM bruks i sommar där SK Romelanda är arrangörer.

Nu har vi flyttat in på Kungälvs BK i deras mycket fina klubbstuga detta tycker jag är väldigt bra att ha ett sådant fint samarbete. Det finns en kod till dörren som ni kan få av sekreteraren.
Det finns vissa ordningsregler som ni bör veta när ni vistas på klubben, anslag finns uppsatta läs dessa.

OBS! Kom Ihåg att anmäla er till årsmötet som kommer att hållas digitalt.
Årsmötet är söndag 14/2 kl. 16.00, men du behöver anmäla dig senast 7/2 till:sekreterare@skromelanda.se

VAR RÄDDA OM ER DET KOMMER LJUSARE TIDER
Reino

Vad händer i Sd Västra!!??

Under alla år som jag varit med i föreningar angående hundar, SBK-AFS, så har jag aldrig varit med om något liknande.
Från den dag då nuvarande styrelse gjorde en kupp och valde bort den då sittande styrelsen från västra så har det förekommit många konstiga saker.
Under dessa två åren så har många lögner producerats, och den inställningen som denna styrelse har angående medlemmarna – enligt dem så har vi medlemmar inte med deras beslut att göra. Detta rimmar dåligt med sittande ordförandes uppfattning på årsmötet, där enligt henne det viktigaste var att lyssna på vad medlemmarna har för uppfattning och att bygga upp ett förtroende mellan styrelse och medlemmar, men detta är det minsta man gjort under dessa år.

När den gamla styrelsen fick gå lämnade vi en bra ekonomi, cirka hundra tusen kronor fanns i kassan.
Vi såg snart att dessa som nu satt i styrelsen inte förstod hur man skulle agera i att driva en förening.
Alla som var på förra årsmötet förstod att allt inte stod rätt till och här borde vi satt stopp, men vi litade på revisorerna vilket vi i dag kan konstatera var helt fel.

Styrelsen i Sk Romelanda har under senaste året flera gånger om begärt styrelseprotokoll samt ekonomiska rapporter men styrelsen har inte svarat.
Det senaste mötet vi hade med Sd västra var i november och då begärde vi att man skulle redovisa ekonomin vilket vi blev lovade, men när vi kom till mötet så fanns varken kassör där eller någon redovisning utan man meddelade bara att ekonomin var ansträngd och att man låg trettiotusen back, men ordförande sa att det fanns ett färdigt halvårsbokslut som var godkänt av revisorerna och som skulle skickas till oss efter mötet. Detta har inte uppfyllts utan åter en lögn från vår ordförande i Västra Distriktet. Någon vecka efteråt så får vi besked att inga pengar fanns kvar och skulder på cirka fyrtiotusen kronor.

Centralstyrelsen har begärt att få in alla handlingar vilket inte har anammats av Västra, trots att det i stadgarna står att distriktsstyrelsen utan dröjsmål ska överlämna handlingar och information som centralstyrelsen begär, men Västras styrelse väljer att inte följa gällande stadgar och riktlinjer.
Flera av lokalklubbarna (inklusive Sk Romelanda) har brevledes uppmanat alla i styrelsen på Sd Västra att omedelbart avgå och ta sitt ansvar vad det gäller medlemmarnas pengar, och återbetala alla pengar som har förskingrats, men ingen reaktion från styrelseni Västra Distriktet.

På grund av att det inte finns några uppgifter och många medlemmar undrar vad som händer så har undertecknad valt att lämna uppgifter till er medlemmar. Det som har kommit fram är ju väldigt många rykten men det beror på Västras styrelses sätt att handha informationen.

Det enda vi nu kan hoppas på är Centralstyrelsens agerande framöver.

Ordförande SK Romelanda
Reino Oscarsson

Det är bekräftat att Sd Västra är havererat!

Det är med blandade känslor jag nu kan meddela alla medlemmar i SK Romelanda att Västra Distriktet tyvärr enligt uppgifter totalhavererat!


Jag kan bara beklaga att en liten del av medlemmarna har lyckats totalt fördärvat ett distrikt som i alla år varit ett av schäferklubbens stabilaste Distrikt! Med en stabil ekonomi en bred verksamhet under alla dessa år som vi tidigare anordnat  SSM svenskbruks och haft en stor utbildning.

Det skulle vara roligt och få veta vad ni som ställt till detta för några år sen i dag tycker, och vad har ni vunnit med detta.?


En sak har vi lärt oss ta vara på människor i våran klubb som vill klubben väl och jobbar för Schäferhunden.

Min förhoppning är att CS agerar omedelbart och tar över styret av SD Västra och räddar det som går att rädda.

Och till er som ställt till detta i vår fina klubb kan jag bara säga F% F€%

/Reino 

Vi ifrågasätter Västra Distriktets Ekonomi

Extra årsmöte och oro för Västra Distriktet

En liten redogörelse om vad som har hänt angående misstroende framställningen mot Centralstyrelsen.

På grund av ett par distrikt riktat misstroende mot Centralstyrelsen så genomfördes det Igår, Onsdagen den 20201118 ett extra årsmöte där man behandlade om styrelsen skulle få sitta kvar under sin mandat tid eller om de skulle avsättas och ersättas med ny föreslagen styrelse.

Majoriteten röstade nej till misstroendet och den nya föreslagna styrelsen.
Man avvisade misstroendet.
Vilket innebär att befintlig styrelse sitter till nästa årsmöte. 

Det är glädjande att fortfarande så uppskattar medlemmar de människor som lägger ner oerhört med arbete för schäferklubben och respekterar den demokratiska ordningen i en förening. Detta tycker jag att det är en självklarhet i alla föreningar.

Tyvärr så har vi på schäferklubben ett litet antal människor som inte respekterar vad andra medlemmar tycker och detta har pågått en längre tid med kupper, mistroende och avhopp. Det här har splittrat klubben och kostat stora pengar, denna lilla grupp har egentligen inget att ge schäferklubben och vi kan vara utan dessa personer.
Jag personligen är övertygad att dom inte kommer att anpassa sig i schäferklubben utan kommer fortsätta att splittra vår klubb.
Vi får nu hoppas att alla dom som vill och kan arbeta för fortsatt utveckling i klubben kommer att få arbetsro.

Sk Romelanda tillhör Västra Distriktet och vi har begärt ekonomisk rapport flera gånger vilket vi inte fått.
Efter att vi fått ett utlåtande från Sd Västras styrelse att de skall anlita en extern person som skall belysa den ekonomiska utfallet från 2019-2020 så har vi På Sk Romelanda gjort en anmälan till Centralstyrelsen där vi kräver fullständig utredning av bokföringen.

Frågan är om det finns oklarheter i Västra Distriktets ekonomi då de inte kan redovisa en ekonomisk rapport.

Det är nog snart dags att se över Västra distriktets hela situation

Glädjande nyheter om samarbete med Kungälvs BK

Hej alla medlemmar 

Jag hoppas att allt är väl med er och era fyrbenta vänner! Nu börjar verksamhetsåret att lida mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett mycket märkligt år. Men vi i klubben har ändå haft en verksamhet på både mentalsidan och en del kurser. Vi kan nu meddela något mycket glädjande, vi har slutit ett avtal med Kungälvs BK!  De flyttar sin verksamhet till nya lokaler., och där  får vi nu tillgång till klubbstugan och appellplanen. Detta tycker jag är en mycket bra lösning och är mycket positivt för klubben, det öppnar upp möjligheter för er medlemmar att träna era brukshundar, såsom Schäfern är.
Det är ju så att många av våra medlemmar kommer från andra distrikt runt om i landet och är medlemmar i olika brukshundsklubbar, men ni som inte tillhör någon brukshundsklubb utan endas betalar förbundsavgiften, bli gärna stödmedlem i Kungälv BK.
Vi hoppas att vi kan hjälpas åt när det gäller tävlingar och prov i framtiden alla arbetar vi för samma sak hunden. 

Turbulensen i Svenska Schäferhundklubben är bara att beklaga, tyvärr så tror jag att det kommer att ta väldigt lång tid att reparera dessa motsättningar.  Det krävs att vi i lokalklubbarna håller samman och arbetar för en sund och frisk hund, det kan gå så långt att vi får arbeta direkt mot dom som har avelsansvaret i detta fall SBK. 

Under detta år har undertecknad arbetat i Mentalkommitten för centrala styrelsen och vi har kommit långt med MT 2017 som är schäferklubbens officiella mentaltest. Alla hundar som klarar de krav som schäferklubben ställt, godkänd HD-ED godkänd och exteriör godkänd mentalitet får ett korningsdiplom samt kommer på vår centrala hemsida. På hemsidan kommer även hundar som bara klarar mental provet att finnas med. Detta tycker jag är ett steg i rätt riktning vill bara uppmana alla schäferägare att göra detta test som är mycket bra och passar schäfer.

 Undertecknad vill önska alla medlemmar att ni får vara friska och var rädda om er! 

  Reino          

Informationsmöte på Västra Distriktet 

Under lördagen var undertecknad på ett informationsmöte på Västra Distriktet 

Detta var ingen höjdare, vi ifrågasatte styrelsens misstroende mot centralstyrelse och fick en förklaring att västra var missnöjda med centralstyrelsens dumheter och behandlandet av västra distriktet samt centralstyrelsens inställning till index frågan.
Det som var det sorgliga var rapporten om ekonomin där det enligt ordföraren så ligger västra distriktet på 30 tusen kr minus.
När dessa människor kuppad bort den gamla styrelsen så var det många som förespådde att nu är västra distriktet slut, och var rätt dessa hade! När vi överlämnade klubben så fans det över hundratusen i kassan och en väl utvecklad verksamhet med bruksprov utbildningar MH och MT, detta finns det inget av i dag.
Det tog mindre än två år att sänka klubben
Är det sådana förenings människor vi skall bygga vår klubb på i framtiden ?!

Nej nu gäller det att stå upp för schäferhunden UPP TILL KAMP!

Ordföraren SK Romelanda 

4/ 10 Hej alla medlemmar


Hoppas att ni mår bra att ni och era hundar håller igång med olika verksamheter.

Vi börjar att få igång verksamheten på SK Romelanda, vi har nu genomfört en tävling SBK specialsök på två dagar med 26 startande hundar lördag och 15 hundar på söndag vilket var väldigt roligt med så många hundar.
Jag tror att detta kan bli en populär sport inom Schäferklubben och tycker att ni skall satsa på denna gren.

Vi har haft ett styrelsemöte under veckan och beslutade att börja satsa på nästa års verksamhet:
Vi skall anordna Specialsök i början av året samt en lägre och högre spårtävling under våren, ett SM specialsök för brukshundar och SM Svenskbrukset elit alla klasser den tävling är endast för Schäfer. 

Jag tror att det är nödvändigt att vi kommer igång med tävlingsverksamhet under nästa år det är också nödvändigt att alla som kan hjälpa oss att arrangera denna verksamhet. 

Jag vill också informera er om att Styrelsen i Västra distriktet har skrivit på en misstroende förklaring mot Centralstyrelsen och begär ett nytt årsmöte.
För mig är detta väldigt märkligt att medlemmarna i Distriktet inte fått vetskap eller förfrågan om vad vi tycker.
Jag är väl inte förvånad med tanke på var vår ordförande i Västra distriktet  gjorde på förra centrala årsmötet då dom hade låsta mandat att rösta på valberedningens förslag vilket dom inte gjorde.!
Men det är väll styrelsens strategi att strunta i vad medlemmarna tycker.
Det är beklaglig att vissa människor inte kan arbeta för Schäferns bästa utan vill bara se till sina egna behov 

Jag funderar även på hur länge vi skall tolerera att SK Göteborg skall åka snålskjuts på dom andra medlemmarna i Distriktet, det kan inte vara rätt att en lokalklubb använder sig av Västra distriktets egendom utan att man tar ut den avgiften som styrelsen har bestämt.
Jag vet inte var dom andra lokalklubbarna tycker men vi får ta upp detta vid nästa medlemsmöte 

Vi hör inte mycket från styrelsen i Västra distriktet och man undrar om det bara förekommer ringträning.

Må Väl / Reino   

24/9 Det blåser hårda vindar och ord runt HD Index frågan

Det händer mycket tråkiga saker i Schäferhundklubben för tillfället och detta beror på att man vill införa index på HD, och detta är SKK som har kört över Schäferhundklubben fullständigt
Vi har haft ett bekämpningsprogram snart i femtio år när det gäller HD problemen, detta för att Schäfer har ett problem med höftleder.
Personligen så tycker jag att index är totalt värdelöst och  jag tror inte på detta överhuvudtaget, men kennelklubben har bestämt sig för detta och vi kan inte göra något åt detta.
Nu har vi fått ett förslag om att index med krav eller index utan krav vilket innebär följande: index med krav ställer stora krav på uppfödare att skärpa sig i kampen mot HD fel och många kennlar kommer att få det väldigt svårt i sitt avelsarbete men detta kan dom inte skylla på någon annan än sig själva.
Det finns många kennlar som inte kommer att ha några problem att följa index kravet
Det andra kravet är index utan krav detta innebär att inga krav kommer att ställas på uppfödarna dessutom så blir det fritt fram att avla på C höfter.


Det skulle inte vara farligt att ha index utan krav om uppfödarna tog sitt ansvar men det har ett stor antal uppfödare klart visat att dom inte gör, det ser man på SKK statistik som finns på vår hemsida.


Läs Statistiken här >>>

Nu har ett antal uppfödare protesterat mot detta och vill inte ha annat än index utan krav vilket inte är bra! Jag förstår deras problem och oro. Men i alla sådana här konflikter så kommer det alltid ett antal personer som inte vill föra en konstruktiv diskussion och dom är väldigt lika det problemet som fotbollen kallas för huliganer och de är inte speciellt intresserade av fotboll. Dessa människor vill nu bara skada den sittande styrelsen och skriker på att dom skall avsättas och uppför sig mycket dåligt i sociala medier, det dom inte förstår är den stora skada dom gör för Schäferhunden och antagligen inte bryr sig om det heller.
Om alla uppfödare istället angripit SKK och ställt krav på dom då kanske vi fått ha kvar vårt bekämpningsprogram en längre tid och också kunnat påverka SKK att ändra index beräkningarna så att B höfter inte belastat resultatet så hårt.


Det vi glömmer är att styrelsen det året som detta kom från SKK sa nej till index samt att det finns ett årsmöte beslut där vi sa nej, den enda som sa jag till index var avelskommiten men problemet är att vi inte äger frågan det gör SBK.

Det vi glömmer hela tiden det är valpköparna som får betala ett högt pris där inte uppfödarna är seriösa detta skadar schäferrasen.

Om inte människor förstår att styrelsen måste se till att vi hela tiden förbättrar aveln och jobbar för rasen utan bara ser till sig själva då är det ingen bra styrelse tyvärr, så är jag ganska säker på att kennelklubben kommer att ta ett beslut för index utan krav dom ser inte till rasens bäst. Ni som bär er väldigt illa åt och är otrevliga mot människor som arbetar för Schäfer tänk på att snart finns det inte några som vill arbeta för klubben och då blir det problem.
//Reino

24 juni/ Hej alla medlemmar, hoppas att ni alla mår bra!

Som ni säkert förstår så händer det inte mycket av vår planerade verksamhet i klubben för tillfället. Vi vet inte än om vi måste ställa in vår Nordic style tävling i höst.  När det gäller MH-MT så har vi startat upp igen och tänker genomföra ett antal prov under hösten, under förutsättning att SBK tillåter detta.

För er som kanske inte känner till det så arbetar jag i Mentalkommittén på central nivå, och vi jobbar mycket aktivt för att få igång verksamheten runt om i landet. Det är mycket viktigt att vi förstärker avelsarbetet när det gäller schäferns mentala status, tyvärr har vi ett antal uppfödare som fullständigt nonchalerar detta vilket är väldigt negativt för vår ras schäfer.  Men jag kommer fortsätta strida för detta, jag anser att det är flera viktiga saker att ta hänsyn till i avelsarbetet – mentalitet, HD-ED, bruksegenskaper och en normal exteriör.

Här under ordförandes rader kommer jag med jämna mellanrum att visa statistik. Det går nu att via vår centrala hemsida se statistik, där kan man även se de hundar som fått titeln korad av schäferklubben enligt MT 2017. Det kommer också skrivas ut ett korningsdiplom för de hundarna, men hunden skall då vara godkänd mentalt, exteriört och ha godkänd höft- och armbågsröntgen.

Jag vill också passa på att gratulera alla de medlemmar som blev godkända på vår figurantkurs som vi genomförde på klubben, och detta innebar att klubben fick 14 figuranter. Grattis alla som deltog! Vi planerar att i höst inleda en utbildning på testledare samt domarutbildning för MT 2017.  Vi kommer också att starta en specialsökskurs i höst, vi återkommer med tidpunkt längre fram. 
Må bra// Reino28 April/ Hej alla medlemmar i lokalklubb Romelanda

Hoppas att alla mår bra i dessa svåra tider. Det mesta står still i klubbverksamhet när det gäller hundverksamhet. Jag hoppas att ni har hittat möjligheter att träna och aktivera era hundar. Det gäller naturligtvis att vara försiktig och inte utsätta sig för onödiga risker, själv sitter jag i karantän och kan inte göra så mycket mer, det är bara att köpa läget. Som ni nog alla vet så har vi ställt in alla brukstävlingar tills vidare, vi får se om det finns någon möjlighet att genomföra höstens tävlingar. Men vi har börjat planera för en försiktig start med MH-MT i maj-juni, men under mycket noggranna säkerhetsregler. 
En vädjan till er alla, var försiktiga och rädda om er!
Reino

Välkomna!

Efter många om och men så har vi äntligen kunnat bilda Sk Romelanda, och vi är nu väldigt spända på hur lokalklubben kommer utvecklas. Vi kommer inrikta oss mot svenskbruks och mentaliteten, MH-MT, vi kommer även fokusera på utbildning. Vi hoppas att många utav er schäferägare kommer att ansluta sig till vår klubb. Vår målsättning är att kunna anordna brukstävlingar och MH-MT under år 2020.
Avslutningsvis skulle jag vilja uppmana alla uppfödare av schäfer att bli medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.
Det är av yttersta vikt att vi sluter oss samman och arbetar för vår ras (ensam är svag, många tillsammans är vi starka).
Hälsningar
Reino