24/9 Det blåser hårda vindar och ord runt HD Index frågan

Det händer mycket tråkiga saker i Schäferhundklubben för tillfället och detta beror på att man vill införa index på HD, och detta är SKK som har kört över Schäferhundklubben fullständigt
Vi har haft ett bekämpningsprogram snart i femtio år när det gäller HD problemen, detta för att Schäfer har ett problem med höftleder.
Personligen så tycker jag att index är totalt värdelöst och  jag tror inte på detta överhuvudtaget, men kennelklubben har bestämt sig för detta och vi kan inte göra något åt detta.
Nu har vi fått ett förslag om att index med krav eller index utan krav vilket innebär följande: index med krav ställer stora krav på uppfödare att skärpa sig i kampen mot HD fel och många kennlar kommer att få det väldigt svårt i sitt avelsarbete men detta kan dom inte skylla på någon annan än sig själva.
Det finns många kennlar som inte kommer att ha några problem att följa index kravet
Det andra kravet är index utan krav detta innebär att inga krav kommer att ställas på uppfödarna dessutom så blir det fritt fram att avla på C höfter.


Det skulle inte vara farligt att ha index utan krav om uppfödarna tog sitt ansvar men det har ett stor antal uppfödare klart visat att dom inte gör, det ser man på SKK statistik som finns på vår hemsida.


Läs Statistiken här >>>

Nu har ett antal uppfödare protesterat mot detta och vill inte ha annat än index utan krav vilket inte är bra! Jag förstår deras problem och oro. Men i alla sådana här konflikter så kommer det alltid ett antal personer som inte vill föra en konstruktiv diskussion och dom är väldigt lika det problemet som fotbollen kallas för huliganer och de är inte speciellt intresserade av fotboll. Dessa människor vill nu bara skada den sittande styrelsen och skriker på att dom skall avsättas och uppför sig mycket dåligt i sociala medier, det dom inte förstår är den stora skada dom gör för Schäferhunden och antagligen inte bryr sig om det heller.
Om alla uppfödare istället angripit SKK och ställt krav på dom då kanske vi fått ha kvar vårt bekämpningsprogram en längre tid och också kunnat påverka SKK att ändra index beräkningarna så att B höfter inte belastat resultatet så hårt.


Det vi glömmer är att styrelsen det året som detta kom från SKK sa nej till index samt att det finns ett årsmöte beslut där vi sa nej, den enda som sa jag till index var avelskommiten men problemet är att vi inte äger frågan det gör SBK.

Det vi glömmer hela tiden det är valpköparna som får betala ett högt pris där inte uppfödarna är seriösa detta skadar schäferrasen.

Om inte människor förstår att styrelsen måste se till att vi hela tiden förbättrar aveln och jobbar för rasen utan bara ser till sig själva då är det ingen bra styrelse tyvärr, så är jag ganska säker på att kennelklubben kommer att ta ett beslut för index utan krav dom ser inte till rasens bäst. Ni som bär er väldigt illa åt och är otrevliga mot människor som arbetar för Schäfer tänk på att snart finns det inte några som vill arbeta för klubben och då blir det problem.
//Reino

24 juni/ Hej alla medlemmar, hoppas att ni alla mår bra!

Som ni säkert förstår så händer det inte mycket av vår planerade verksamhet i klubben för tillfället. Vi vet inte än om vi måste ställa in vår Nordic style tävling i höst.  När det gäller MH-MT så har vi startat upp igen och tänker genomföra ett antal prov under hösten, under förutsättning att SBK tillåter detta.

För er som kanske inte känner till det så arbetar jag i Mentalkommittén på central nivå, och vi jobbar mycket aktivt för att få igång verksamheten runt om i landet. Det är mycket viktigt att vi förstärker avelsarbetet när det gäller schäferns mentala status, tyvärr har vi ett antal uppfödare som fullständigt nonchalerar detta vilket är väldigt negativt för vår ras schäfer.  Men jag kommer fortsätta strida för detta, jag anser att det är flera viktiga saker att ta hänsyn till i avelsarbetet – mentalitet, HD-ED, bruksegenskaper och en normal exteriör.

Här under ordförandes rader kommer jag med jämna mellanrum att visa statistik. Det går nu att via vår centrala hemsida se statistik, där kan man även se de hundar som fått titeln korad av schäferklubben enligt MT 2017. Det kommer också skrivas ut ett korningsdiplom för de hundarna, men hunden skall då vara godkänd mentalt, exteriört och ha godkänd höft- och armbågsröntgen.

Jag vill också passa på att gratulera alla de medlemmar som blev godkända på vår figurantkurs som vi genomförde på klubben, och detta innebar att klubben fick 14 figuranter. Grattis alla som deltog! Vi planerar att i höst inleda en utbildning på testledare samt domarutbildning för MT 2017.  Vi kommer också att starta en specialsökskurs i höst, vi återkommer med tidpunkt längre fram. 
Må bra// Reino

28 April/ Hej alla medlemmar i lokalklubb Romelanda

Hoppas att alla mår bra i dessa svåra tider. Det mesta står still i klubbverksamhet när det gäller hundverksamhet. Jag hoppas att ni har hittat möjligheter att träna och aktivera era hundar. Det gäller naturligtvis att vara försiktig och inte utsätta sig för onödiga risker, själv sitter jag i karantän och kan inte göra så mycket mer, det är bara att köpa läget. Som ni nog alla vet så har vi ställt in alla brukstävlingar tills vidare, vi får se om det finns någon möjlighet att genomföra höstens tävlingar. Men vi har börjat planera för en försiktig start med MH-MT i maj-juni, men under mycket noggranna säkerhetsregler. 
En vädjan till er alla, var försiktiga och rädda om er!
Reino

Välkomna!

Efter många om och men så har vi äntligen kunnat bilda Sk Romelanda, och vi är nu väldigt spända på hur lokalklubben kommer utvecklas. Vi kommer inrikta oss mot svenskbruks och mentaliteten, MH-MT, vi kommer även fokusera på utbildning. Vi hoppas att många utav er schäferägare kommer att ansluta sig till vår klubb. Vår målsättning är att kunna anordna brukstävlingar och MH-MT under år 2020.
Avslutningsvis skulle jag vilja uppmana alla uppfödare av schäfer att bli medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.
Det är av yttersta vikt att vi sluter oss samman och arbetar för vår ras (ensam är svag, många tillsammans är vi starka).
Hälsningar
Reino