Mentalitet 

Vi ser att det finns ett stort behov av att det finns en mentalbana i vårt område. Det är oerhört viktigt, både för uppfödare och hundägare, att möjligheten finns att kunna delta på mentalbeskrivning och mentaltest. Vi har tillgång till en mentalbana i Romelanda och vi har utbildade figuranter, testledare och domare. 

MH-MT kommittén: Elisabeth Oskarsson

Svenskbruks

När det gäller svenskbruks anser vi att det är av yttersta vikt att det finns en Schäferklubb inriktad på detta arbete, där det då finns möjlighet att samla de medlemmar som är intresserade av att träna, tävla och vidareutbilda sig inom de olika grenarna inom svenskbruks. Idag ser vi inte att det finns någon klubb fokuserad på detta varför vi ser stora möjligheter att här kunna erbjuda olika aktiviteter. Vi kommer koncentrera oss på IPO Nordic Style. Vi planerar att erbjuda 2-3 tävlingar under våren, samt 2-3 tävlingar under hösten. 

Brukskommittén: Reino Oskarsson och Lars Persson

Utbildning

Vi kommer förutom utbildningar inom mentalitet även erbjuda kurser och träningshelger i de olika grenarna inom svenskbruks samt ex. specialsök.