Välkommen till Schäferklubb Romelanda!

Vi är en nystartad lokalklubb och vi planerar att i första hand fokusera på verksamhet inom mentalitet, svenskbruks och utbildning. Välkommen att bli medlem hos oss och delta i vår verksamhet!


Utbildning Testledare MH/MT

Datum: 29-30 jan 2022
Lärare: Reino Oskarsson

Krav: Du ska ha figurerat minst 5ggr
Pris: 2000:-
Anmälan till: reino@hedeforsen.se

Arrangör: Sk Romelanda
Anmälan senast 18 januari

Kra


Valberedningens förslag inför årsmötet 2022, vill ni som medlemmar nominera ytterligare personer så har ni möjlighet fram till 15/12
Nyutbildade MH-MT figuranter

Nu har Romelanda SK haft sin första utbildning för MH-MT figuranter kursen har varit uppdelad på två helger. Första helgen teori andra praktik. Totalt har kursen pågått i 28 Tim. Samt att varje elev skall utföra en MH-MT i skarpt läge vilket kommer att igångsättas på helgen då Romelanda har MH på lördag och MT söndag när alla elever har gjort denna praktik kommer dom att vara godkänd vid slutprovet var det 16 elever på plats vilket är mycket glädjande fjorton av eleverna kom från schäferklubben och två från SBK.  Det har varit en mycket intressant kurs med kunniga elever och som har varit hungriga på att skaffa sig kunskap.
Lärare vid kursen har varit Elisabeth Oskarsson, Michaela Ostheller och Reino Oskarsson  
Vill du utbilda dig inom MH/MT, läs mer >>>