MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift: 700:-
Det är samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.

Kör till: Svartedalen,Grandalen. därifrån skyltat Schäferhundklubben.

Beställ uppfödare MH-MT under 2023

Vi arrangerar uppfödar MH/MT under hela 2024
Kontakta Reino Oscarsson för att boka så ombesörjer vi med SBK och anordnar provet.
maila till: reino@hedeforsen.se

MT2017

Hunden måste vara 18 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Mentalbeskrivning hund (MH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet. MH är för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.
MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta:

Minst tolv månader gammal
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
ID-märkt
Vaccinerad enligt gällande regler
Vara fullt frisk och inte löpa
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden
MH NyckelLadda ner

Gällande MT2017

Korning
Svenska Schäferhundsklubben korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad. Av Schäferhundsklubben

Korning för brukshundraser
Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.
Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben och Svenska Schäferhundsklubben

Mentalitet + exteriör
I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel och godkända höfter armbågar  erhåller den meriterande titeln korad. Av schäferklubben
Resultat från testerna redovisas på  Schäferklubbens hemsida

Mentaltest
Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest.2017. Hunden måste vara 18 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer
hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt..

Exteriörbeskrivning
En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.
Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Bakgrund till korning
Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehöll från början tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Detta har Schäferhundsklubben infört igen


Mer information:Reino Oskarsson 0703250026, elisabeth@hedeforsen.se

Gällande exteriörbeskrivning


Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT2007 innehåller även den officiella exteriörbeskrivningen.
Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och regelverket för detta återfinns i regelverket för MT2017
Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell

Exteriörbeskrivning