STYRELSEN 2021

Ordförande
Reino Oskarsson
Gömmet 110
442 92 Romelanda
0703-25 00 26
elisabeth@hedeforsen.se

Vice Ordförande 
Kirsi Heikkilä
Kollanda 360
446 95 Älvängen
0730-825603
 

Sekreterare
Pia Kjärhus
Rapenskår 435
446 92 Skepplanda
0706-917625
sekreterare@skromelanda.se

Kassör
Pernilla Utter
Österäng 400
462 95 Frändefors
0708-407810
kassor@skromelanda.se 

Ledamot
Lars Persson
Krågarp 439
274 53 Skivarp
0707-620429
lars.urax@gmail.com

Suppleant
Elisabeth Oskarsson
Gömmet 110
442 92 Romelanda
0703-749469
elisabeth@hedeforsen.se

Suppleant
Katarina Sunnerås
Sträte Bethelkapellet
519 96 Fotskäl
0763-931255
katarina.sunneras@hotmail.com

Adress:
Sk Romelanda
c/o Sekr. Pia Kjärhus
Rapenskår 435
446 92 Skepplanda

Revisor
Kristian Sjögren
Vildrosvägen 9
449 40 NOL
Tfn 0702-375871
sikolillen@hotmail.comRevisor
Lisbeth Zetterberg
Skälhagen 126
444 95 Ödsmål
0703-220152
lisbethezetterberg@gmail.com

Revisor suppleant
Lena Martinsson
Alkalievägen 9A
445 33 Bohus
0704-597402

Revisor suppleant
Johanna Malm
Tursagatan 34
504 46 Borås
0739-662079
koskis53@hotmail.com

Valberedning

Birgitta Johansson (Sammankallande)
Dalabäcken 180
449 90 Nol
0708-266243
birgittanimbo@hotmail.com

Gerd Möllers
Rinnavägen 4
439 75 Fjärås
0737-556690
gerdmollers@hotmail.com

Anneli Boman
Sandgärdsvägen 18c
468 30 Vargön
0703-361177
a.boman@telia.com