Enligt RAS-(Rasspecifika Avelsstrategier) rekommendationer bör man röntga 60 % av sin uppfödning
Enligt RAS är det OK om % HD fel är under 20 %
HD är en viktig faktor i avelsarbetet att avla sunda friska Schäferhundar.
Se Kennlars HD statistik i filen nedanför

Så här läser du statistiken
% RTG = procenten av hur många som är röntgade ( rekommendationen är över 60%
% HD= Procenttalet hur mycket HD fel Kenneln har i förhållande till antalet röntgade . Rekommendationen är att % ska vara under 20 % HD fel

Statistik MH.
RAS rekommenderar att uppfödare ska ligga på minst 60% av deras uppfödning ska genomföra MH.
I denna statistik ser ni varje kennel och hur många av deras hundar som gjort MH i %

Statistik över kennlar som har brukstävlande uppfödning  EKL-BRUKS  och SBCH

Kennlar som producerat IPO 3 och SE B ipo ch

Kennel statistik HD ED