Hanar HD-ED 5 till 29 Rtg Avkomma .xlsx

HD/ED % OCH POÄNG FÖR SCHÄFERHANAR FÖDDA EFTER 07‐12‐31 Med 5 till 29 Röntgade avkommor.

HD/ED % OCH POÄNG FÖR SCHÄFERHANAR FÖDDA EFTER 07‐12‐31 Med Minst 30 Röntgade avkommor.

HD Statistik

I tabellen nedan redovisas HD-statistik för de 50 % bästa kennlarna och de 50 % sämsta kennlarna. 

Statistik Avelshanar

Avelshanar födda år 2000 framåt. Nordiska rtg resultat till 2020-01 ingår. HD/ED/MH är räknat på hundar från 12 mån dvs födda fram till 20191008. Förröntgen inräknat dvs innan 12 mån.

Enligt RAS-(Rasspecifika Avelsstrategier) rekommendationer bör man röntga 60 % av sin uppfödning
Enligt RAS är det OK om % HD fel är under 20 %
HD är en viktig faktor i avelsarbetet att avla sunda friska Schäferhundar.

Så här läser du statistiken
% RTG = procenten av hur många som är röntgade ( rekommendationen är över 60%
% HD= Procenttalet hur mycket HD fel Kenneln har i förhållande till antalet röntgade . Rekommendationen är att % ska vara under 20 % HD fel


Statistik MH.
RAS rekommenderar att uppfödare ska ligga på minst 60% av deras uppfödning ska genomföra MH.
I denna statistik ser ni varje kennel och hur många av deras hundar som gjort MH i %


Statistik över kennlar som har brukstävlande uppfödning  EKL-BRUKS  och SBCH


Kennlar som producerat IPO 3 och SE B ipo ch


Kennel statistik HD ED