Statistik finns även på Svenska Schäferhundklubben>>>
Avelshanar med avkommor från 2012-03-26.

Rasskillnader inom Schäfer

lla uppfödare borde se på dessa siffror och börja att betänka vad skall vi göra för att få med oss så många uppfödare som möjligt. Vi har provat flera metoder inget har vi lyckats med

Vi måste börja att samarbeta uppfödare Schäferklubben för att nå fram till målen som Ras dokumentet angiver Schäferhunden måste ta tillbaka tappad marknad som brukshund men detta kräver krafttag av uppfödarna Flera saker vi måste åtgärda att se till att varje uppfödare anstränger sig till det yttersta att få sina kullar till MH så vi får en bättre statistik.Nästa mål är att se till att alla hundar som använts i avel är korade detta skulle hindra att oseriösa uppfödare parar med dåliga hundar vilket i sin tur skulle stärka schäferns rykte.


HD/ED % OCH POÄNG FÖR SCHÄFERHANAR FÖDDA EFTER 07‐12‐31 Med 5 till 29 Röntgade avkommor.

HD/ED % OCH POÄNG FÖR SCHÄFERHANAR FÖDDA EFTER 07‐12‐31 Med Minst 30 Röntgade avkommor.

HD Statistik

I tabellen nedan redovisas HD-statistik för de 50 % bästa kennlarna och de 50 % sämsta kennlarna. 

Statistik Avelshanar

Avelshanar födda år 2000 framåt. Nordiska rtg resultat till 2020-01 ingår. HD/ED/MH är räknat på hundar från 12 mån dvs födda fram till 20191008. Förröntgen inräknat dvs innan 12 mån.

Enligt RAS-(Rasspecifika Avelsstrategier) rekommendationer bör man röntga 60 % av sin uppfödning
Enligt RAS är det OK om % HD fel är under 20 %
HD är en viktig faktor i avelsarbetet att avla sunda friska Schäferhundar.

Så här läser du statistiken
% RTG = procenten av hur många som är röntgade ( rekommendationen är över 60%
% HD= Procenttalet hur mycket HD fel Kenneln har i förhållande till antalet röntgade . Rekommendationen är att % ska vara under 20 % HD fel


Statistik MH.
RAS rekommenderar att uppfödare ska ligga på minst 60% av deras uppfödning ska genomföra MH.
I denna statistik ser ni varje kennel och hur många av deras hundar som gjort MH i %


Statistik över kennlar som har brukstävlande uppfödning  EKL-BRUKS  och SBCH


Kennlar som producerat IPO 3 och SE B ipo ch


Kennel statistik HD ED