Skotträdsla är ett mycket diskuterat ämne och vi kan slå fast att detta problem ligger i aveln. Mer av hälften av alla raser som använts i avel är inte testade på skott, det gäller  speciellt små hundraser där det förekommer väldigt mycket skotträdsla.
Det är konstaterat en hög ärftlighet på skotträdsla och man förvånar sig i alla diskussioner om skotträdsla att det inte är någon som tar upp det verkliga problemet med att använda skotträdda hundar i avel utan man skyller på andra yttre omständigheter. I skotträdsla så innefattar det flera mentala defekter. 

Nerver Minnesbilder Rädsla.
Vi ser i dagens tester på hundar som har en stor rädsla och dåliga nerver att de reagerar kraftigt på långa och korta ljud, en hund som utsättes för överraskning och blir rädd med långa minnesbilder kan bygga på sig och blir skotträdd vilket är ett stort lidande för hunden. 

Att enbart skylla på fyrverkeri,  är inte helt rätt utan här måste uppfödare ta sitt ansvar att alltid testa sin hund innan den används i avel.
En nervstark hund med bra mentalitet påverkas inte av fyrverkeri.
En hund som är mentalt stabil och och kan släppa minnesbilder som är obehagliga är en mentalt bra hund och får inte problem med skott.
I våra tester kontrollerar vi ett långt ljud och ett kort ljud- hunden utsätts för två skott i aktivitet och två skott utan aktivitet. 

Som uppfödare kan jag inte förstår är hur kan man medvetet avla på hundar som är rädda, har dåliga nerver och är skotträdda.
Jag anser att dessa uppfödare inte har några känslor för sina djur och inte förstår vad man utsätter dessa hundar för.
Det läggs ut och diskuteras mycket på Facebook angående mentalspindlar på avelstikar , som har dåliga nerver, rädslor och vissa har skotträdsla.
Det gör mej väldigt upprörd när jag ser att flera av dessa uppfödare som avlar på dessa  är rutinerade uppfödare och får hänvisning av Svenska Schäferklubben.


Vi borde motionera till SKK att alla hundar som skall användas i avel ska ha ha ett godkänt MT, alltså mentaltestas med godkänt resultat, detta skulle ge ett snabbt resultat då MT är ett starkare redskap än MH när det gäller avel.

//Reino