Nervkonstitutionen- begreppet nerver handlar om  RÄTT HANDLING – INTENSITET-  MÄNGD och man delar upp nerverna i fyra grupper.  


Koncentrationsförmåga – vidmakthålla och genomföra en handling.

Förmåga att undersöka och ta kontakt när en retning upphör. Förmåga att koppla av efter en upplevelse och kunna lösa nya situationer. 
Vi ser på hundens handlingsförmåga, detta är en egenskap som består av flera anlag och retningströsklar/motivation


Aggressivitet-Dominans-Försvarslust – genomföra ett funktionellt arbete.  

Aggressivitet är förmågan att lägga tyngd och kraft i ett handlande.
Försvarslust beskriver anlaget i hundens förmåga att försvara och stoppa, innehåller attacker för att skrämma bort hotet. 
Minnesbild beskriver en egenskap som består av flera anlag: avreaktions förmåga, minnesbilder av obehag och anlag för dominans påverkan. 


Om hundens nerver är funktionella och ger rätt mängd mot retning – då utför hunden rätt saker och kan utföra ett funktionellt arbete. 

Därför är det så viktigt att man som uppfödare arbetar hela tiden att förbättra nerverna i sin avel 

Man ser väldigt ofta på MT tester att hunden har kopplings problem, gör fel saker mot retningen samt väldigt ofta koncentrations problem och kan inte kvarhålla koncentrationen mot retning

Vi kommer löpande skriva om hundars beteende, nästa avsnitt kommer handla om Rädslor, hundens värsta fiende.

// Reino Oscarsson

2 Thoughts to “Vad har nerver för betydelse för min hund”

  1. Anonym

    Intressant – har en hund som har en del problem som jag jobbar med att lösa – det här är det fösta jag hittat på nätet som jag tycker verka seriöst.

  2. I was just telling my friend about that.

Comments are closed.