Välkommen till Schäferklubb Romelanda!

Vi är en nystartad lokalklubb och vi planerar att i första hand fokusera på verksamhet inom mentalitet, svenskbruks och utbildning. Välkommen att bli medlem hos oss och delta i vår verksamhet!

Välkomna på Årsmöte 2020

Söndag 16/2 kl.12.00
Plats: klubbhuset vid mentalbanan Romelanda